Description of the artwork

(Norwegian)

Hovedinspirasjonen var en drøm jeg hadde, hvor jeg så på en stor blod­måne og en lilje som blomstret mens en liten kanin lekte med en himmelsk 九尾狐 (nihalet rev). Foran meg sto det et levende, gigantisk og høyt banyantre som oppfordret meg til å nå blomsten. I gamle sørøst-asiatiske tekster, representerer banyantre den guddommelige skaperen, og er et symbol på et langt liv og drømmer som blir til virkelighet.

'Resurgence' handler derfor om gjenoppblomstring; om det å tørre å drømme igjen selv om livet til slutt er et sjansespill. Maleriet er en del av det pågående prosjektet 'Odyssey of Hands'.

Sang : A Spaceman Came Travelling (Chris de Burgh)

Originalen er signert og beskyttet med permanent varnish. Kunsttrykk er også tilgjengelig (signert; begrenset opplag). Vennligst ta kontakt hvis du er interessert i trykk istedenfor original maleri.

_____________________________

(English)

The main inspiration was a dream I had where I was looking at a huge blood moon and a lily blooming while a small rabbit was playing with a celestial 九尾狐 (nine-tailed fox). In front of me was a living, gigantic and tall banyan tree, urging me to reach the flower. In ancient Southeast Asian literature, banyan tree represents the divine creator, and is considered as a symbol of long life and dreams that come true.

'Resurgence' is therefore about daring to dream again even if life is ultimately a game of chance. The painting is part of the ongoing project 'Odyssey of Hands'.

Song: A Spaceman Came Traveling (Chris de Burgh)

Original painting signed and protected with permanent varnish. Art prints are also available (signed; limited edition). Please do not hesitate to get in touch with me if you are interested in art print instead of the original painting.

Size of the artwork

60 cm X 80 cm (Portrait Orientation)

Location
Material selection

Akryl (Winsor & Newton Professional - Artists' Quality) + Modelling paste /// Pensler + Malekniver /// Bomullslerret

Nationality
Social Media
Contact artist

  • No comments yet.
  • Add a review

    You May Also Be Interested In

    Select your currency