HVORDAN ANNONSERE
& FORSTÅ REGLENE

Les mer om annonsering og bli kjent med reglene

Hvordan lage en ny annonse

For å legge ut en ny annonse på Egenart, gjør følgende:

 1. Hvis du ikke har gjort det ennå; Opprett en ny konto med Google eller Facebook.Eller tradisjonell metode med brukernavn og passord.
 2. Gå til “Min profil” og fyll inn informasjonen din, som navn, biografi, utstillinger / CV osv. Alle annonsene blir lenket til profilsiden din.
 3. Klikk + Legg til kunstverk
 4. Klikk på kategorien du vil annonsere i.(Eks. Maling eller grafikk)
 5. Velg hvilken pakke du vil abonnere på.
  Velg mellom Standard eller Premium. Med Standard kan du annonsere opptil 5 kunstverk. Med Premium kan du annonsere ubegrenset med kunstverk.
  NB: Alle annonser har ubegrenset varighet og vil være publisert til du fjerner det selv eller sier opp abonnementet.
 6. Fyll ut alle felt, beskrivelse og legg til bilder av kunstverket ditt.Du kan også legge til en lenke til ditt eget nettsted, YouTube osv.
 7. Når du har fullført alle feltene, kan du se en forhåndsvisning før du velger å godta og sende inn.Fyll ut betalingsinstruksjonene, betal og send inn. Velg mellom Stripe eller PayPal.
 8. Annonsen sendes til admin hos Egenart for godkjenning og publisering.Dette tar normalt 0-4 timer.
 9. Annonsen lagres automatisk i kontoen din, selv om du ikke sender inn for godkjenning og publisering.
 10. Når annonsen din er godkjent og publisert, vil du motta en e-postbekreftelse.

  Tips: Du kan promotere kunstverket ditt etter at annonsen er lansert.Hvis promotert, vil kunstverket være på toppen til enhver tid og bli mer synlig for alle besøkende.Promoteringen koster bare kr. 50, - prkunstverk og varer i 20 dager.

KLAR TIL Å SELGE?

Forstå reglene

Vi er stolte av nettstedet vårt og vil sørge for at du opplever det som trygt og effektivt. Egenarts annonseringsregler er ment å sikre brukernes sikkerhet og strever for å gi en bedre brukeropplevelse.

Her er alle våre annonseringsregler:

Ved å legge ut en annonse på Egenart, godtar annonsøren å være bundet av Egenart (“nettsted”) til enhver tid gjeldende annonseringsregler.

Annonsereglene kan oppdateres med jevne mellomrom, og annonsøren (kunstner) er ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Vi oppfordrer alle til å bruke en hyggelig og objektiv tone både i reklame og i kommunikasjon med andre brukere på Egenart. Personlige egenskaper, sinne og fornærmelser tolereres ikke.

Elektronisk kommunikasjonsmiddel, inkludert e-post og elektroniske løsninger levert av Egenart eller tredjeparter, kan brukes til enhver melding, tilbud, aksept, bestilling, ordrebekreftelse eller lignende mellom partene og vil være gyldig som en avtale med bindende virkning.

For å gjøre det enkelt å finne (og dermed lettere for deg å selge), vennligst bruk følgende:

- En ting, en annonse.

Annonsen skal bare beskrive ett kunstverk / tilbudt - andre annonseringsmeldinger er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke tekst eller bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester.

- Språk

Meninger eller informasjon som ikke gjelder for det spesifikke objektet er ikke tillatt.

Det er lurt å skrive oppføringen på engelsk for å møte den globale trafikken og potensielle kjøpere fra et annet land.

- Støtende innhold

Tekst eller bilder som kan betraktes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.

- Bilder / video / logo

Bildene / videoen i annonsen skal være av det du annonserer.

Flere annonser for samme vare er ikke tillatt. Objektet skal kun annonseres i en liste og i en versjon. Annonsering av det samme elementet i forskjellige kategorier, flere geografiske områder eller andre duplikater er ikke tillatt.

Gjenbruk eller kommersiell videresalg av oppføringer på Egenart er ikke tillatt.

Hvis kunstverket selges / okkuperes / fullføres eller trekkes ut av markedet, kan ikke annonsen brukes til å annonsere for andre gjenstander.


Tekst eller lignende er ikke tillatt der formålet er å skaffe kunder som ikke naturlig vil kontakte på grunn av det annonserte arbeidet. Eksempler på dette kan være oppføringer som faktisk annonserer for andre tjenester / produkter.

Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra andre oppføringer på Egenart, eller på annen måte bruke andre kunstnere tekst eller bilder i annonsen, uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Hvis innholdet i bildet kan knyttes til en person, er annonsøren forpliktet til å innhente eksplisitt forhåndsgodkjenning fra den avbildede personen til å legge ut bildene på Egenarts nettsted, samt å ha overført slike bruksrettigheter som nevnt ovenfor.

Egenart forbeholder seg retten til å bruke ethvert bilde som er lagt ut på Egenarts nettsted for kommersiell bruk på sosiale medier / Google / annet, og gjøre kunstverket og kunstneren mer synlig for potensielle kunstkjøpere.

Linker til andre nettsteder:

Du kan lenke til ditt eget nettsted og andre online kanaler som tilhører deg selv.

Sett den reelle prisen på varen i prisfeltet. Hvis du ikke er sikker på hva du kan forvente, la prislinjen stå tom. Hvis prisen ikke er reell, vil vi stoppe annonsen.

Legg aldri ut annonser for andre eller be andre om å legge ut annonser for deg.

Som annonsør hos Egenart er du fullt ansvarlig for at innholdet i dine egne oppføringer, inkludert beskrivelse, bilder, pris osv. er riktig.

Du er eneansvarlig for innholdet i oppføringen din, inkludert overholdelse av annonseringsregler, markedsføringslover og andre lover.

Som mellomledd i annonsen er Egenart ikke ansvarlig for innholdet i annonsen, det annonserte produktet eller handelen som sådan, i tillegg til ansvaret som følger av reglene i e-handelsloven.

Spesifisitet skal ikke produseres, oppfattes eller betraktes som kundens, eller potensielle leverandør, agent, megler, agent eller lignende.

Specificity er ikke ansvarlig for tap som annonsøren kan pådra seg som følge av tekniske feil eller andre mangler i tjenesten utover kostnadene ved oppføringen.

Hvis annonsen blir betalt og publisert på Egenart, og tekniske feil eller lignende oppstår som forhindrer publisering i den angitte visningsperioden, vil Egenart på forespørsel kompensere annonsøren med den utvidede visningsperioden som minst tilsvarer perioden med problemene vedvarte .

Indirekte tap dekkes imidlertid ikke.

Du er ansvarlig for å merke kunstverket som SOLGT, og / eller slette annonsen når kunstverket selges eller ikke lenger er tilgjengelig.

Egenart modererer ikke anmeldelser. Partene i en handel må ordne seg selv, og hvis du får en anmeldelse som ikke handler om handelen eller ikke er relevant, kan du klage på omtalingen til Egenart, som tar en beslutning om den skal fjernes eller forbli. Mottakeren av anmeldelsen får deretter beskjed om dette.

Når du skriver en anmeldelse, oppfordrer vi deg til å være spesifikk og objektiv, så gjennomgangen tilfører verdi for andre, og vi får en finere markedsplass.

Proprietary forbeholder seg retten til å vurdere om en oppføring er i samsvar med gjeldende annonseringsregler, og å fjerne oppføringer som bryter med reglene. Egenart vil så langt det er praktisk mulig varsle om forhåndsmelding om fjerning av listen, men fjerning kan også skje uten varsel.

I tilfelle forsettlige, vesentlige eller gjentatte brudd på annonseringsreglene, vil annonsøren være helt ekskludert fra tjenesten uten varsel.

Dette gjelder også hvis Egenart har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til reklame, eller det er andre spesielle grunner til at ytterligere reklame ikke kan aksepteres.

Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere som klager over brudd på kjøpsloven, politiets anmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel oppførsel overfor andre brukere eller Egenart. Omstendigheter som indikerer at det er alvorlige og uakseptable forhold fra annonsørens side, og hvor videre annonsering kan forårsake betydelige problemer for potensielle interessenter, kan også føre til ekskludering.

Etter henvendelser fra politiet eller andre offentlige myndigheter, vil Egenart kunne formidle informasjonen som er lagret i gjeldende brukerkonto.

Ekskludering betyr automatisk at alle annonser på Egenart fra annonsøren vil bli fjernet. Det er ingen refusjon for annonsekostnadene for ekskludering etter forsettlig brudd.

Egenart forbeholder seg retten til å suspendere annonsøren fra tjenesten i tilfelle manglende betaling til forholdet er avgjort.

Egenart forbeholder seg retten til å forhåndssjekke alle oppføringer og stoppe de som bryter med annonseringsreglene. Dette inkluderer også oppføringer som allerede er publisert.

I tillegg forbeholder Egenart seg retten til å fjerne annonser, tekst eller lenker som, etter en samlet gjennomgang, anses å forringe brukeropplevelsen av annonsen eller tjenesten.

Vi betaler tilbake pengene for annonser som ikke er godkjent bare i tilfeller der det er tvil om tolkningen av reglene.

Hvis en annonse er plassert i feil kategori, forbeholder Egenart seg retten til, etter eget skjønn, å henvise annonsøren til å endre annonsen til å falle i riktig kategori. Hvis det av tekniske årsaker ikke er mulig å flytte annonsen, vil annonsen bli stoppet og annonsøren varslet via e-post.

Alle annonser må legges ut med riktig postnummer slik at de plasseres i riktig kommune / område / land. Hvis dette blir villedende eller skaper andre problemer, må du kontakte Egenart i hvert tilfelle for å få en annen plassering godkjent.

Tjenesten anses å være levert når annonsen er publisert, og det er ingen angrerett, jfr.

Egenart kan ikke være involvert i konflikter som kan oppstå. Hvis du blir utsatt for tyveri eller svindel, er det viktig at du dokumenterer hendelsesforløpet og kontakter nærmeste politikammer.

Egenart forbeholder seg retten til å gjøre kontinuerlige endringer og forbedringer av tjenesten / nettstedet.

Egenart kan gjøre endringer i tjenesten, inkludert design og layout, søk og presentasjonslogikk og kategoristruktur uten å innhente samtykke fra deg som annonsør.

For endringer av vesentlig betydning vil Egenart gjøre sitt beste for å varsle endringene innen rimelig tid, og sist før endringen finner sted.

I spesielle tilfeller, eller hvis endringene ikke er vesentlige, kan endringer også forekomme uten varsel.

Egenart forbeholder seg retten til å gjøre forbedringer i tjenesten som kan føre til at vi flytter på annonsen eller lignende. Hvis du trenger å bevare bilder og tekst, anbefaler vi at du tar en kopi eller et skjermbilde av annonsen din og lagrer den andre steder.

Hvis endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er annonsøren ansvarlig for å oppdatere annonsen(e) med riktig pris, tekst, bilder og mer.

Hvis du har spørsmål om reglene eller annonsen din, kan du kontakte oss påsupport@egenart.net

Utforsk unik, personlig og grenseløs kunst fra profesjonelle kunstnere.

OM EGENART

Egenart er kunstmarkedet for profesjonelle kunstnere. Vi kobler mennesker som elsker kunst i alle typer kategorier. Finn kunstnerens lokasjon og kontakt dem direkte.

nb_NO
en_USsv_SEda_DKnb_NO