INTEGRITET

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och förbättrat vår integritetspolicy så att vi bättre kan skydda dina uppgifter. Denna webbplats använder också cookies för att anpassa din upplevelse och rikta annonsering. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du villkoren i vår uppdaterade integritetspolicy, användarvillkor och cookies. Om du vill veta hur du väljer bort våra cookies, Klicka här, men tänk på att om du inaktiverar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats.

Sekretess- och informationsmeddelande

Tack för att du besöker vår sida. Egenart (Site) har åtagit sig att behandla personlig och affärsinformation från våra webbplatsanvändare, kunder och leverantörer med respekt.

Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användarvillkor och andra riktlinjer som hänvisas till) identifierar hur vi samlar in och behandlar personligt identifierbar information, såsom namn, e-post, eller du tillhandahåller oss.

Eftersom våra tjänster utvecklas och vi uppfattar behovet eller önskan att använda dina personuppgifter kollektivt på andra sätt, kan vi då och då ändra denna integritetspolicy. Ikraftträdandedatumet visas i slutet av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att besöka vår webbplats ofta för att se gällande sekretesspolicyer och eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Genom att skicka in din personliga information till oss i valfritt format (t.ex. via e-post, telefon eller personligen) och/eller fortsätta att använda någon av våra tjänster eller besöka vår webbplats, accepterar och accepterar du de riktlinjer som beskrivs här.

PERSONUPPGIFTER SAMLADE
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar på vår webbplats eller på annat sätt frivilligt när du kontaktar oss. Du kan välja att inte tillhandahålla viss information, men du kanske inte kan dra nytta av många av våra funktioner.

Enligt denna policy betyder "Personlig information" information (antingen lagrad elektroniskt eller i pappersbaserade arkiveringssystem) relaterad till en levande person som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från de uppgifter och annan information som vi har). Personuppgifter kan vara:

Faktiskt – till exempel namn, adress, e-post, telefon eller födelsedatum.
Egenart samlar endast in de personuppgifter som är relevanta för de ändamål för vilka uppgifterna efterfrågas. Du använder inte dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med de syften för vilka de samlades in eller för vilka du har samtyckt.

Du kan besöka vår webbplats utan att berätta vem du är eller avslöja någon personlig information. Du kan dock lämna in personlig information som kan inkludera:

INFORMATION DU GER OSS
När du kontaktar oss via vår webbplats, eller genom att svara oss via e-post eller på annat sätt, kan vi samla in personuppgifter, inklusive: kontaktinformation, såsom namn, e-post;

INFORMATION SAMLADE IN OM DIG
När du besöker vår webbplats samlar och lagrar vår webbserver automatiskt följande information: Teknisk information, inklusive Internet Protocol (IP)-adressen som används för att ansluta din dator till Internet, hänvisar till webbadresser, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, typer och webbläsare, operativsystem och plattformsversioner;
Information om ditt besök, inklusive hela Uniform Resource Locators (URL), klickflöde till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), sidor på vår webbplats som du har sett; sidtider, nedladdningsfel, sidbesökslängd, sidinteraktionsinformation (som rullning, klick och muspekare), metoder som används för att rulla bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa kundtjänstnumret.
Denna information hjälper oss att förbättra vår webbplats och förenklar din onlineupplevelse när du öppnar vår webbplats.

INFORMATION VI FÅR FRÅN ANDRA KÄLLOR
Detta är information vi får om dig från tredje part som driver andra webbplatser eller tjänster som vi använder för att erbjuda våra produkter och tjänster till dig. Vi har ett nära samarbete med tredje parter, inklusive affärspartners, affiliates och underleverantörer inom butiks- och leveranstjänster, annonsnätverk, leverantörer av marknadsanalyser, kampanjer och sökleverantörer. Vi kommer att meddela dig när vi får information om dig från dem och för vilka ändamål vi avser att använda den informationen.

SMÅKAKOR
Vår webbplats använder cookies för att anpassa din upplevelse och rikta annonsering, och vi rekommenderar att du läser vår policy för cookies.

2. HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?

INFORMATION DU GER OSS
Vi kommer att använda denna information:

för att förse dig med information och tjänster som du begär från oss
att kontakta dig i framtiden för att ge dig information om andra varor och tjänster vi erbjuder, eller tredje parts leverantörer;
för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
för att följa tillämpliga lagar och förordningar
att utföra dataanalyser (inklusive anonymisering och aggregering av personuppgifter);

INFORMATION VI SAMLAR IN OM DIG. VI ANVÄNDER DENNA INFORMATION:
att hantera vår webbplats och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål;
att förbättra vår webbplats för att säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;
som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats säker och säker.

INFORMATION VI FÅR FRÅN ANDRA KÄLLOR.
Vi kommer att kombinera denna information med information du lämnar till oss och information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information och den kombinerade informationen för de syften som anges ovan (beroende på vilken typ av information vi får).

3. DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART?

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi arbetar med tredje part för att tillhandahålla några av de tjänster och produkter som finns tillgängliga på vår webbplats.

Genom att besöka vår webbplats eller delta i våra evenemang samtycker du till att vi har rätt att dela din personliga information med utvalda tredje parter, inklusive:

Marknadsföring – affärspartners, affiliates, distributörer, leverantörer och underleverantörer i syfte att marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av; Webbanalys – analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats;

4. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behålla din personliga information så länge vi behöver dem, eller som på annat sätt föreskrivs i lag, för de syften som anges ovan. Denna period kommer att variera beroende på dina interaktioner med oss. Vi kan också hålla korrespondens med dig (till exempel om du har klagat på en produkt) så länge det är nödvändigt för att skydda oss från ett rättsligt anspråk.

Du kan avbryta prenumerationen på alla våra e-postuppdateringar och marknadsföring online genom att följa registreringsinstruktionerna för alla e-postmeddelanden vi har skickat till dig. Vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att slutföra dina prenumerationsförfrågningar omedelbart, men du kan fortfarande få kampanjinformation från oss via e-post i upp till 60 dagar och upp till 10 dagar för e-post.

Observera att när du prenumererar på vår marknadsföringskommunikation registrerar vi din e-postadress för att säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmeddelanden till dig i framtiden.

5. TILLGÅNG TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser i våra partnernätverk. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var medveten om att dessa webbplatser inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för tredje parts sekretesspraxis eller innehållet på länkade webbplatser, även om vi uppmuntrar dig att läsa tillämpliga integritetspolicyer och villkor för sådana parter eller webbplatser. Kontrollera detta innan du skickar personlig information till dem.

6. ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRIVATA RÄTTIGHETER FÖR EES

Utöver de andra riktlinjerna som beskrivs i denna integritetspolicy, beviljas EU- eller EES-medborgare följande ytterligare rättigheter och skydd som krävs av GDPR. De ytterligare rättigheter och skydd som anges i detta avsnitt av denna riktlinje gäller endast EU- eller EES-medborgare.

6.1 GDPR DEFINITIONER
Följande ytterligare definitioner gäller för denna del av integritetspolicyn:
Med ”kontrollant” avses det företag som är den organisation som bestämmer vilka syften och på vilket sätt Personuppgifter behandlas och används i sin verksamhet.

"Behandlare" avser varje person som behandlar personuppgifter.

"Person" avser en fysisk person, ett företag, en förening, en organisation, ett handelsbolag eller annan juridisk person.

"Bearbetning" är all aktivitet som involverar användningen av personuppgifterna. Det inkluderar, utan begränsning, att erhålla, registrera eller behålla personuppgifterna, eller utföra någon operation eller uppsättning operationer i personuppgifterna, inklusive organisera, modifiera, återställa, använda, avslöja, ta bort eller förstöra dem. Behandling omfattar även överföring av personuppgifter till tredje part.

6.2 DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
För att följa GDPR måste vi fastställa den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med de syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, enligt beskrivningen ovan, kommer den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vanligtvis att vara något av följande: våra egna legitima affärsintressen, eller våra legitima affärsintressen. tredje parts partners eller andra fall där vi har gjort en legitim bedömning av intressen och har fastställt ett befintligt legitimt intresse; Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter, inklusive att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav.

6.3 VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER
De uppgifter vi samlar in från dig lagras på våra servrar eller på servrar som tillhandahålls av webbleverantörer, såsom SYSE. Om du är bosatt i EES kan din personliga information överföras inom eller utanför EES till områden där integritetslagstiftningen kan vara mindre sträng än i EES. Genom att lämna in dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

6.4 TILLÄGG FÖR HUR LÄNGE VI BEVARAR DINA PERSONUPPGIFTER
I vissa fall finns det ett lagkrav på att bevara personuppgifter under en minimiperiod. Förutom under sådana omständigheter behåller vi inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in eller för vilka de ska behandlas vidare.

6.5 DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER
Med vissa undantag har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

För att få en kopia av den personliga information vi har om dig;
Att begära att eventuell felaktig eller ofullständig personlig information korrigeras eller kompletteras;
För att radera dina personuppgifter, såvida vi inte har en legitim anledning att behålla personuppgifterna (till exempel om vi måste göra det av juridiska skäl); Anka
Be oss att inte behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, inklusive för marknadsföringsändamål.
Alla dessa rättigheter är föremål för vissa villkor och undantag. Egenart kommer till exempel inte att vara skyldig att radera dina personuppgifter om vi behöver behålla dem för att skydda oss i händelse av ett rättsanspråk.

För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till oss med hjälp av kontaktinformationen.

7. ANVÄNDARVILLKOR OCH ÄNDRINGAR

Om du väljer att besöka vår webbplats och delta i våra evenemang är ditt besök och eventuella integritetstvister föremål för detta meddelande och våra villkor, inklusive begränsningar av skadestånd, lösning av konflikter och tillämpning av norsk lag. Om du har några frågor angående vår sekretesspraxis, vänligen kontakta oss med en omfattande beskrivning så kommer vi att försöka lösa det. När vår verksamhet förändras kan även våra sekretesspolicyer och användarvillkor ändras. Vi kan skicka periodiska påminnelser om våra meddelanden och villkor, men du bör kontrollera vår webbplats ofta för att se de senaste ändringarna. Om inget annat anges gäller vår nuvarande sekretesspolicy för all information vi har om dig och ditt konto.

8. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller förslag angående denna integritetspolicy eller vår sekretesspraxis, skicka oss ett e-postmeddelande på support@egenart.net, eller så kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss.

Välj din valuta